College van B&W bankier of weldoener?

11 oktober 2019 – Eerder vandaag verscheen er een persbericht in Leeuwarder Courant waar duidelijk staat omschreven dat het College voornemens is een lening van €450.000,- te verstrekken aan de ondernemer Sjerp Jaarsma. De ondernemer wil een groot gedeelte van het in Augustus gesloten park Sybrandy’s voortzetten op de Hege Gerzen

In dit zelfde persbericht (lees hier) wordt vermeld dat de Raad in een eerder stadium al steun heeft beloofd aan de plannen van de ondernemer. Bij de Burgerpartij De Fryske Marren is hier echter niets van bekend.

Wat De Burgerpartij De Fryske Marren zorgen baard, en in het verleden ook eerder heeft geadresseerd, is dat het College toestemming vraagt van de Gemeenteraad. Door als raad in te stemmen wordt je automatisch mede verantwoordelijk gemaakt in een dergelijk besluit.

Waar wij ook moeite mee hebben is het feit dat het College een bedrag van €450.000,- gemeenschapsgeld Wil gaan uitlenen aan een commercieel bedrijf of instelling. Toen wij als partij net in de raad zitting namen werden wij immers geconfronteerd met een miljoenen tekort in het WMO. Bezuinigingen waren het noodzakelijke gevolg. Nu ten midden van de bezuinigingen wordt de gemeenteraad gevraagd te beslissen over het verstrekken van een geldelijke lening vanuit gemeenschapsgeld.

Ondanks de goede bedoelingen en plannen van de ondernemer kunnen wij geen positief geluid geven aan het College. De gemeente is immers geen financiële instelling zoals een bank dat wel is. Daarnaast kun je jezelf afvragen of dit een precedent zal scheppen ten aanzien van andere (sympathieke) initiatieven. Dan als laatste moet je jezelf afvragen waar de gemeente de grens moet trekken. Het inzetten van gemeenschapsgeld is gewoon geen optie.