Schriftelijke vragen kostendelersnorm

Geachte College van B&W,

Mensen die tijdelijk niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien krijgen een bijstandsuitkering om zo hun gezin te kunnen onderhouden. Als er in dat gezin een kind 21 jaar wordt, dan krijgt het gezin een lagere uitkering. Dat heet de kostendelersnorm. Van een 21-jarige wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan de huishouding. Hier is landelijk discussie over. Als kinderen van 21 jaar niet in staat zijn om genoeg te verdienen, kunnen bijstandsgezinnen er flink op achteruit gaan. Bovendien is uit huis gaan vaak geen optie voor 21-jarigen vanwege het tekort aan sociale huurwoningen. Nu is de vraag of het College van B&W van de gemeente De Fryske Marren, of zij ook bereid zijn om:

  • De zogeheten kostendelersnorm af te schaffen?
  • Indien dit niet kan de zogeheten kostendelersnorm aan te passen naar de leeftijd van 27 jaar?
  • Indien dit niet mogelijk is dan per geval maatwerk te verlenen?

Wij zien de beantwoording van het College graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Burgerpartij De Fryske Marren