Duurzaamheid en energiecoaches

Wij vinden het als Burgerpartij DFM belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, het is onvermijdelijk in deze tijd. Echter maken we ons wel zorgen over bijvoorbeeld de boeren. Hoe gaat het leven er voor hen uitzien, aan welke keiharde eisen moeten zij voldoen. Hebben boeren nog bestaansrecht?

Daarnaast zijn we blij dat ook de jongeren worden meegenomen, zij zijn immers de toekomst. We vragen ons wel af hoe reëel het is om zoveel afval vrije scholen te krijgen en hoe dit georganiseerd zou moeten worden. Er staat dat er een energiecoach moeten komen voor de minima. Hier zijn wij voor, maar pleiten er ook voor om een energiecoach voor iedereen beschikbaar te stellen. Niet alleen voor de minima maar ook voor organisaties, bedrijven en iedereen die hier behoefte aan heeft!