Lichtjes optocht in Joure

Gisteravond was er een lichtjesoptocht in Joure. In 1e instantie werd ik daarbij uitgenodigd als pers om hier een stukje over te schrijven of in ieder geval er aandacht aan te geven. In de week erna kreeg ik ook een uitnodiging om als raadslid mee te lopen. 

Het doel van de optocht spreekt mij aan. Mensen willen de horeca en ondernemers een hart onder de riem steken en tegelijkertijd aandacht vragen voor mensen die eenzaam zijn. Daarnaast willen ze ‘verlichting en verbinding’ uitdragen. Op deze manier hopen ze ook iets te kunnen doen tegen de toenemende tweedeling die er ontstaat in onze samenleving. 

Daar vind ik als persoon en betrokken gemeenteraadslid ook wel wat van. Ik werd door een deelnemer van de optocht aangesproken op het feit dat ik een motie over het onderwerp niet had gesteund. Toen heb ik uitgelegd dat er één heel eenvoudige reden voor is. De gemeenteraad gaat niet over landelijke politiek. Dat heb ik toen ook in de vergadering ook gezegd. 

Ook al zijn wij (als raadsleden) het compleet oneens met een mogelijke tweedeling door uitsluiting van bepaalde groepen mensen omdat zij geen QR-code hebben, wij als raadslid gaan niet over de politieke kwesties die zich in Den Haag afspelen. Daar hebben wij hoe wij het ook wenden of keren geen stem in. 

Dat ik erop werd aangesproken maakte mij eigenlijk een beetje boos. De exacte woorden die ik kreeg te horen waren ‘Oh, sta jij er zo in…’ Hetgeen wat mij precies raakt is dat je tijdens de openbare raadsvergadering dan niet goed geluisterd hebt. En dat vind ik jammer en een gemiste kans. Immers willen ook de mensen in de optocht gehoord worden. Die hebben ook een boodschap. Maar hoe kun je elkaar bereiken als je niet naar elkaar luistert? Hierdoor kan er ook onbegrip en tweedeling ontstaan. 

Een tweedeling van de maatschappij is te voorkomen als we begrip voor elkaar hebben, elkaar gelijk behandelen en vooral elkaar respecteren. Zonder dit komen we als maatschappij nergens. Dat betekent ook wanneer iemand ervoor kiest om zich te laten vaccineren, dat we dat respecteren. Als iemand hier niet voor kiest, is dat zijn of haar eigen keus. 

Als dit betekent dat je voordat je een winkel, kroeg, restaurant getest moet worden voordat je hier naar binnen mag, dan zou dat ook voor iedereen moeten gelden aangezien je ook corona kan krijgen als je ingeënt bent. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid naar elkaar toe, en dat moeten we ook respecteren. Een samenleving is immers iets wat je samendoet. We leven samen. 

Kom ik terug op de essentie van de lichtjes optocht. Heb elkaar lief en denk om elkaar. Door respecteren kunnen we elkaar accepteren… samen.