Algemene leden Vergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene leden Vergadering van de Burger Partij De Fryske Marren.
Locatie: De Poarte te Sloten.
Datum: Donderdag 19 mei 2022.
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.
Tijdens de vergadering zullen wij de volgende agenda hanteren en nieuwe bestuursleden installeren. Mocht u bezwaar willen maken of uzelf aan willen dienen als bestuurslid kunt u dit minimaal 1 week vooraf melden.
Agenda:
– Opening en welkom door zittend voorzitter en secretaris;
– Doornemen agenda en aanvullende punten;
– Terugblik voorzitter op afgelopen raadsperiode;
– Terugblik penningmeester, betaling contributie;
– Voorstel wijziging statuten;
– Voorstellen en stemming nieuw bestuur;
– Dankwoord aftredend voorzitter, installatie nieuw bestuur;
– Overdracht voorzitterschap;
– Inventarisatie geïnteresseerden kascontrolecommissie;
– Rondvraag;
– Afsluiting.

We willen graag de volgende personen als nieuw bestuur aan u voorleggen en ter stemming brengen:
Voorzitter: Janet Horstman
Secretaris: Jan de With
Penningmeester: Eeltje Sixma
Algemeen lid Marleen Hummel (tevens vice-voorzitter)
Algemeen lid Ron Hottinga (adviseur partij)
Tijdens de vergadering zullen ook enkele wijzigingen van de statuten aan u worden voorgelegd en ter goedkeuring aangeboden.

Na de algemene ledenvergadering is er mogelijkheid tot een goed gesprek onder genot van een hapje en drankje. Graag zouden wij uw opgave uiterlijk 1 week vooraf willen weten, dit kan via jan@burgerpartij-dfm.nl

Met vriendelijk groet en hopelijk zien we elkaar op de Algemene leden Vergadering,
Namens het bestuur,

De secretaris,
G.ten Boom