Coalitie onderhandelingen

Na verschillende attenderingen en vragen in de media en op social media hebben wij als Burgerpartij De Fryske Marren de behoefte om te reageren.

Wij betreuren het dat er geen enkele partij die winst hebben behaald tijdens de verkiezingen binnen onze gemeente mee worden of zijn genomen in een mogelijke nieuwe coalitie. In onze ogen is er een duidelijk signaal afgegeven door 20% van onze inwoners die graag een koersverandering binnen onze gemeente hadden gezien.

Wij hebben als partij meerdere malen aangegeven mee te willen denken en mee te willen werken aan een coalitie die eerder bij de verkenningsgesprekken naar voren zijn gekomen. Door welke reden dan ook is hier tot op het heden helaas niets mee gedaan.

Wij kunnen niet anders dan wachten op de uitkomsten van het lopende proces zal gaan brengen.