Burgerpartij De Fryske Marren

Welkom op de webpagina van de Burgerpartij De Fryske Marren. Het doel van de Burgerpartij De Fryske Marren is het vertegenwoordigen van de belangen van de burgers en het borgen daarvan in de gemeentelijke politiek. Begrippen als zorgvuldig, verantwoording afleggen, participatie, faciliteren en empathie zijn hierin leidend.Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door een ander geluid te laten horen dan de reeds gevestigde partijen. Begrippen als frisse wind, vernieuwend, verjongend en de jeugd heeft de toekomst zullen als een rode draad in het partijprogramma worden opgenomen. Tevens wil de partij meer aandacht vestigen op en opkomen voor de minderbedeelde en minder mondige burgers van de gemeente De Fryske Marren.

———————————————————————————————————————————–

Gemeente spreekt van ‘Onjuiste berichtgeving over vervoerspassen’

24 september 2021
De gemeente wil op haar website de eerdere conclusie van de Burgerpartij De Fryske Marren onterecht ontkrachten. Wij hebben namelijk wel degelijk geconstateerd dat er zonder overleg mensen hun buskaart worden en/of zijn gedeblokkeerd. Daarnaast hebben wij nog een ontdekking gedaan waarin mensen die nooit gebruik hebben gemaakt omdat ze deze niet hebben opgehaald, ook zijn en worden aangeschreven.

Wij vragen deze inwoners de brief die zij hebben ontvangen met ons te delen! Uiteraard worden uw brief en uw gegevens volledig in vertrouwen en discreet behandeld! U kunt ons bereiken via info@burgerpartij-dfm.nl of via Freyja1968@gmail.com of telefonisch via 06-21666394

Meldt u zich liever bij een andere partij? Dat kan natuurlijk ook. U klikt op de partij en u wordt automatisch doorgezet naar het juiste email adres:
CDA
FNP
VVD
PVDA
Groen Links
D66
NCPN
ChristenUnie
Kleurrijk De Fryske Marren