Wie zijn wij?

Gerard ten Boom

Vier jaar geleden stoorde ik mij aan de cultuur en mentaliteit die er heerst(e) binnen de gemeentelijk politiek. In mijn ogen gaan er heel veel dingen niet goed. Daarbij kun je denken aan de omgang van mensen die afhankelijk zijn van onze gemeente, maar ook aan de vele rechtszaken die er waren en zijn tussen gemeente en haar inwoner(s). Dan kan je langs de zijlijn blijven, of je gaat actief iets aan de situatie proberen te veranderen. Dat heb ik gedaan samen met Ron Hottinga, wie tot op vandaag adviseur is van de Burgerpartij De Fryske Marren. Wij zetten ons in voor alle inwoners!

Rosa Yntema-Salverda

Vier jaar geleden besloot ik dat het tijd werd om me meer te gaan verdiepen in de gemeentepolitiek. Ik wil zelf ontdekken hoe de politiek in de praktijk werkt, maar ik wil er vooral voor onze burgers zijn. Ik merk dat veel mensen het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt en ik begrijp het, maar vind het zo ontzettend jammer. Maar als we niet proberen om invloed te hebben en samen de wereld een stukje mooier te maken, wat blijft er dan nog over? Wat dat betreft ben ik een idealist en het zal zeker niet makkelijk zijn om raadslid te zijn en iets voor elkaar te krijgen. Maar ik ga mijn uiterste best doen voor onze inwoners!

Menno Bakker

Ik wil me inzetten voor de bewoners, boeren en bedrijven in onze gemeente, waarbij de mensen, maatschappij en milieu centraal staan. Landelijke besluiten waar dat moet en lokale burger inmenging in besluitvorming waar dat kan. Goede voorzieningen voor iedereen (jong en oud), betaalbare woningen, gezamenlijk duurzame en milieubewuste maatregelen met betrokken partijen maken, vind ik belangrijk.

Tamara van der Zalm

Ik ben gevraagd om het luisterend oor te zijn voor de jongeren/jongvolwassenen in deze gemeente. Heel graag wil ik wat voor deze doelgroep betekenen. We zijn tenslotte allemaal jong geweest. Skateparken, banken in parken waar je lekker kan genieten van het prachtige weer? Panna kooien om leuk met vrienden te kunnen voetballen? Betere begeleiding voor jongeren met problemen of helpen met een baan. Betaalbare woningen voor starters? Ik wil jou daarbij helpen! Hoe belangrijk vind jij de jeugd? Hoe belangrijk vindt u het dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot betrokken inwoners van onze gemeenten?

Jan de With (Bestuur Secretaris)

Vanuit mijn beroep vakgebied ben ik het hele jaar door bezig met de watersport. En laten we eerlijk zijn, wat hebben we in de Fryske Marren veel mogelijkheden om te genieten van de waterrijke omgeving. Ik wil mij inzetten om recreanten zich thuis te laten voelen op de wateren van onze gemeente. Maar dit moet natuurlijk wel op een goede en verantwoordelijke wijze. Ik adviseer als manager van een watersport bedrijf in Heeg de Burgerpartij De Fryske Marren met al mijn ervaring en kennis die ik in de loop der jaren heb opgedaan!

Marleen Hummel

Het werk van boeren staat onder druk. Maar in Den Haag willen ze niet alleen minder boeren maar ook moet er meer landschap verdwijnen voor woningen. Dat er meer woningen moeten komen is voor iedereen wel duidelijk. Alleen dat hoeft niet te betekenen dat er 300.000 hectare aan landbouwgrond hoeft te verdwijnen!Ik kan met niet voorstellen dat mijn kinderen straks ergens wonen waar nog nauwelijks ruimte is voor (stal)dieren, weiland en open ruimte. Ik wil ervoor zorgen dat deze ruimte voor onze kinderen behouden blijf.

Eeltje Sixma (Penningmeester)

Al bijna heel mijn leven ben ik politie agent geweest. Door mijn werkzaamheden heb ik veel kennis kunnen vergaren op het gebied van de wet. Naast juridische kennis ben ik ook actief als ondernemer en werd ik benaderd om de Burgerpartij De Fryske Marren te ondersteunen. Daar heb ik met mijn volle overtuiging ja op gezegd. Het wordt tijd dat de inwoners weer zeggenschap krijgen over hun eigen gemeente!

Christian Hijlkema

“Als ondernemer ben je dagelijks bezig met creatieve oplossingen”. Ik weet zeker dat dit goed van pas kan komen in de gemeenteraad. Het oplossen en voorkomen van problemen voor de burger is waar de burgerpartij voor staat. Ik wil mij daarom graag inzetten voor de burger en bedrijven binnen onze gemeente De Fryske Marren. Ik vind een duidelijke maar vooral transparantie communicatie tussen de burger en gemeente één van de belangrijkste punten. Maak de kloof tussen burger en gemeente kleiner in plaats van groter!

Leffert Walinga

Onze lijstduwers:
11 – Dirk Bruinsma
12 – Ron IJntema
13 – Janet Horstman
14 – Freerk Salverda
15 – Dirk Rodenhuis
16 – Marcel ten Boom
17 – Marina Koehoorn
18 – Jelle Yntema